Chạy quảng cáo TVC 5 giây trên trang xem video.


- Có thể chạy thử 3 ngày để trải nghiệm.

- Không phải trả thêm phụ thu cho chi phí băng thông.

- Khi người xem có hứng thú với sản phẩm họ sẽ click video và được chuyển tới trang bán hàng của bạn.Chạy quảng cáo banner bay lơ lửng trên toàn bộ trang.


- Có thể chạy thời gian linh hoạt theo chi phí của bạn.

- Chạy vào cuối tuần hoặc cả tuần.

- Đặt 1 banner trên 1 số trang cố định.

- Khi người xem có hứng thú với sản phẩm họ sẽ click vào banner và được chuyển tới trang bán hàng của bạn.Chạy quảng cáo popup full screen trên các ứng dụng của chúng tôi.


- Thiết kế quảng cáo theo sản phẩm của bạn.

- Bạn có thể tùy chỉnh quảng cáo trong các ứng dụng để giúp bạn chạy sản phẩm của mình trên các nền tảng Facebook-Ad hoặc Google-Ad.

- Liên hệ để được tư vấn thêm.


Email hỗ trợ quảng cáo: [email protected]