Với vai trò là người truy cập website

Tất cả nội dung ở CoiPhim được cung cấp không giới hạn truy cập cho cả người dùng.

Chịu trách nhiệm về nội dung

CoiPhim không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy đến với cảm xúc của bạn khi xem các nội dung trên website này. Đoạn phim có thể làm bạn vui, khóc và bực bội.


Lưu ý rằng 1 số nội dung phim có thể mang tính chất bạo lực và chúng tôi sẽ bật khuyến cáo trước khi phát để bạn có thể lựa chọn xem hay không.


Google, hoặc Youtube không chịu trách nhiệm hoặc bảo trợ cho các nội dung của trang web này.

Chặn quyền truy cập ở một số quốc gia

Trong 1 vài trường hợp càn thiết chúng tôi có thể thực hiện việc chặn quyền truy cập website của 1 số quốc gia không đồng ý cho cư dân của họ truy cập nội dung của website này.